پکیج ها
ورود
برگزیده ها راهنمای خرید

عسل طبیعی

عسل آویشن

540,000 تومان

عسل مریم گلی

420,000 تومان

عسل کنار

480,000 تومان

عسل چند گیاه

320,000 تومان

عسل جعفری

420,000 تومان
40%

عسل گشنیز

420,000 تومان
252,000 تومان
40%

عسل قنقال

420,000 تومان
252,000 تومان

عسل گزانگبین

420,000 تومان

عسل دیابتی

420,000 تومان

عسل بادام

420,000 تومان

عسل یونجه

420,000 تومان

عسل سیاهدانه

420,000 تومان
40%

عسل شوید

420,000 تومان
252,000 تومان

عسل شبدر

300,000 تومان
40%

عسل رازیانه

420,000 تومان
252,000 تومان

عسل جاشیر

300,000 تومان
40%

عسل آفتاب گردان

420,000 تومان
252,000 تومان

عسل زولنگ

420,000 تومان

عسل زنیان

300,000 تومان

عسل مخصوص

600,000 تومان
40%

عسل اقاقیا

420,000 تومان
252,000 تومان

عسل سماق

420,000 تومان